Santri dan Semangat Mencari Ilmu

Santri dan Semangat Menuntut Ilmu

Suaramuslim.net – “Pengembaraan (untuk menuntut ilmu) merupakan ciri utama kehidupan pengetahuan di pesantren,” demikian catatan Zamakhsyari Dhofier dalam bukunya yang berjudul “Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai” (1982: 24) Bila melihat kiai-kiai yang ada di nusantara, sebelum menjadi tersohor, rata-rata waktu mudanya mereka melakukan pengembaraan intelektual untuk mencari ilmu sebagai wujud semangatnya dalam menuntut […]

Politik dalam Siyasah

Beginilah Politik dalam Siyasah

Suaramuslim.net – Politik dalam siyasah. Bisa dikatakan siyasah menaungi politik. Lebih kasarnya jika berpolitik harus bersiasat. Politik sendiri tidak lepas dalam bersiasat. Sebelum jauh berbicara dengan keduanya, alangkah baik jika mengetahui apa dua kata tersebut. Politik dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan;segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat dan sebagainya) mengenai […]