Adab Muslimah Ketika Keluar Rumah

Suaramuslim.net – “Wanita adalah aurat. Jika ia keluar, setan mengintainya.” (At Tirmizi).  Hadis Rasulullah tersebut mengisyaratkan kepada wanita agar tak bermudah-mudahan keluar rumah. Banyak fitnah di luar sana yang mengancam para wanita. Karena itulah syariat memberikan ketentuan indah bagi para wanita agar memperhatikan adab saat keluar rumah. Adab dalam Islam sangat dipentingkan. Islam sebagai agama rahmatan […]

Sunah-Sunah Rasul Dalam Rumah

sunah rasul, sunah dalam rumah, adab keluar rumah

Rumah adalah laksana kerajaan bagi penghuninya, tempat berlindung dan tempat istirahat, tempat berkumpul dengan keluarga dan anak-anak. Bagaimana menjadikan rumah tempat yang nyaman dan tentram, bagaimana menjadikan rumah penuh aura kenabian.