Ketetapan adzab bagi penolak dakwah tauhid

Suaramuslim.net – Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk teguh dalam memegang prinsip bertauhid. Penjagaan terhadap nilai-nilai tauhid mengharuskan Nabi untuk mendakwahkannya secara terang-terangan. Namun gigihnya Nabi dalam menegakkan tauhid sebanding dengan kuatnya penolakan dari tokoh Quraisy. Sebagai konsekuensinya, Allah pun melakukan penjagaan terhadap nabi-Nya, dan akan memberi hukuman bagi para penolaknya. Terlebih lagi penolakan itu […]