Riwayat Dusta

Riwayat Dusta

Suaramuslim.net – Khalifah al-Musta’shim pantas menyesali mengabaikan nasihat putra dan panglima perangnya ketika Nasirudin al-Thusi berkhianat padanya. Sang saintis istana Khalifah ini diam-diam bersekongkol dengan Hulagu Khan. Ia dan wazir al-Alqami membuka tabir cara masuk ke Baghdad. Alhasil, serbuan Tartar pada Februari pekan akhir pada 1258 berujung jatuhnya kekhalifahan. Bahkan ambruknya dunia pengetahuan akibat kengerian […]