Bagaimanakah dengan Ijazah Ramadhanmu?

Bagaimanakah dengan Ijazah Ramadhanmu

Suaramuslim.net – Ijazah berasal dari bahasa Arab ijazatan. Ajaza-yujizu-ijazatan-mujizun artinya dibolehkan atau bebas. Istilah ijazah dalam tradisi Islam berasal dari ungakapan istajaztuhu al-maa’ fa ajazani / aku meminta air padanya lalu ia memberiku. Maknanya ialah seorang murid meminta curahan ilmu dari gurunya maka gurunya memberi ilmu. Istilah serupa ialah syahadah. Syahada – yusyahidu – syahadatan […]