Keterpandangan Rasulullah Muhammad saw.

Keterpandangan Rasulullah Muhammad saw

Suaramuslim.net – Rasulullah saw. merupakan penunggang kuda yang baik. Kemahirannya mengendalikan binatang berkaki empat ini teruji dalam setiap peperangan. Dalam setiap peperangan kendaraan ini yang selalu dipakai. Kegagahan beliau ketika menunggang kuda tercermin dalam setiap pertempuran. Tidak terluput dalam Perang Ghabah. Suatu ketika para penduduk Madinah dikejutkan dengan suara gemuruh seperti suara pasukan yang akan […]