Khidmah kepada Guru untuk Keberkahan Ilmu

Khidmah kepada Guru untuk Keberkahan Ilmu

Suaramuslim.net – Al ‘ilmu bi ta’allum wal barakah bil khidmah. Ilmu diperoleh dengan belajar, keberkahan ilmu diperoleh dengan khidmah. Berikut cara berkhidmah kepada guru untuk mencari keberkahan ilmu.