Hafshah binti Umar, Penjaga Lembaran-lembaran Qur’an

Hafshah binti Umar, Penjaga Lembaran-lembaran Al Quran

Suaramuslim.net – Ramadhan adalah bulan diturunkannya Al Quran sebagaimana firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 185. Penurunan Al Quran memang tidak sekaligus, melainkan berangsur selama 22 tahun 2 bulan dan 22 hari. Pada masa kekhalifahan Abu Bakar Ash-Shidiq, lembaran Al Quran dikumpulkan. Pada masa Utsman bin Affan, dibentuklah mushaf Al Quran yang kemudian diperbanyak hingga […]

Pembukuan Al Quran di Masa Utsman bin Affan

Pembukukan Al Quran di Masa Utsman bin Affan

Suaramuslim.net – Tetaplah demikian keadaan Al Quran itu, artinya telah dituliskan dalam satu naskah yang lengkap, di atas lembaran-lembaran yang serupa, ayat-ayat dalam sesuatu surat tersusun menurut tertib urut yang ditunjuk oleh Nabi. Lembaran-lembaran ini digulung dan diikat dengan benang dan disimpan. Permulaan pemerintahan Khalifah Abu Bakar terjadilah riddah (Pemberontakan orang-oran murtad). Yang kemudian dapat […]