Inilah Panduan Berzakat Bagi Para Petani

Inilah Panduan zakat PertanianInilah Panduan zakat PertanianInilah Panduan zakat PertanianInilah Panduan zakat Pertanian

Suaramuslim.net – Zakat pertanian merupakan zakat yang wajib dibayar oleh petani. Namun tidak semuanya terkena zakat. Hanya jenis tanaman tertentu saja yang wajib dizakati.