Radikalisasi dan Hegemoni Kekuasaan

Radikalisasi dan Hegemoni Kekuasaan

Suaramuslim.net – Semua agama, baik Islam, Kristen, Hindu, Budha telah mempunyai pengalaman dalam peristiwa radikalisasi pemikiran keimanan yang menghasilkan perilaku memberontak dengan dasar pemikiran dan cara-cara tidak nalar. Dalam pengalaman kesejarahan agama Islam, yang terjadi saat ini, sebenarnya juga bukan barang baru dan telah terekam dalam khazanah pergulatan pemikiran Islam. Peristiwa radikalisasi dan teror telah […]