Akad Tabarru’ pada Asuransi Syariah

tabarru' atau asuransi

Suaramuslim.net – Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI menetapkan fatwa tentang Akad Tabarru’ untuk asuransi syariah sebagai pedoman bagi umat Islam, sebagai berikut. Mengingat Firman Allah SWT Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar […]