Stigma takfiri dan politik pembelahan umat Islam

Orang Kafir Takut Pada Pemuda Muslim

Suaramuslim.net – Pengkafiran (takfir) telah mengalami pergeseran dari upaya mengembalikan mereka yang tervonis kafir kembali ke jalan yang benar, menjadikannya sebagai pihak yang tertindas dan terancam nyawanya. Kalau di era Khulafaurrasyidin, ketika seseorang divonis terjerumus dalam kekafiran, maka dia masih dinasihati dan memperoleh hak sebagai kaum muslimin. Dia masih boleh ke masjid, bisa ikut perang […]