5 Khasiat Bacaan Ayat Kursi

5 Khasiat Bacaan Ayat Kursi

khasiat ayat kursi

Suaramuslim.net – Bacaan Ayat Kursi adalah salah satu di antara banyaknya bacaan doa dan zikir yang ada di dalam Al Quran. Bacaan Ayat Kursi dan banyak ayat-ayat Alquran lainnya punya khasiat yang ampuh dan nilai yang sangat agung di sisi Allah.

Kita mendapati Allah Swt. menegaskan tentang Al Quran sebagai sesuatu yang sangat dahsyat bagi kehidupan, dalam Surat Ar Ra’d 11 ayat 31, “Dan sekiranya ada suatu bacaan (Kitab Suci) yang dengan itu gunung-gunung dapat digoncangkan, atau bumi jadi terbelah, atau orang yang sudah mati dapat berbicara, (itulah Alquran)…”

Sayyid Quthb dalam tafsir nya Fii Zhilalil Quran mengatakan tentang ayat ini, “Sesungguhnya Alquran telah menjadikan di dalam jiwa yang mau menerimanya dan membentuk kepribadiannya, sesuatu yang lebih dari sekadar mengguncangkan gunung-gunung, membelah bumi dan menghidupkan orang orang mati.”

Siapa saja yang meyakini makna dan kandungan Ayat Kursi, maka dia akan mendapati keagungan dan keperkasaan kekuatan Allah terhadap alam semesta dan termasuk terhadap jiwa manusia. Inilah bacaan Ayat Kursi itu:

Ayat Kursi

Alloohu laa ilaaha illaa huwal hayyul qoyyuum, laa ta’khudzuhuu sinatuw walaa naum. Lahuu maa fissamaawaati wa maa fil ardli man dzal ladzii yasyfa’u ‘indahuu illaa biidznih, ya’lamu maa baina aidiihim wamaa kholfahum wa laa yuhiithuuna bisyai’im min ‘ilmihii illaa bimaa syaa’ wasi’a kursiyyuhus samaawaati wal ardlo walaa ya’uuduhuu hifdhuhumaa wahuwal ‘aliyyul ‘adhiim.

“Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia Yang Hidup kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya); tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafa’at di sisi Allah tanpa izin-Nya? Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar” (QS. Al Baqarah 255). Berikut ini sekilas tentang khasiat bacaan Ayat Kursi:

1. Ayat yang Agung di Alquran

Bacaan Ayat Kursi mengandung nama Allah yang Agung: Al Hayyu, Al Qayyum, Al Aliyyu dan Al Adzim. Ayat kursi juga mengandung sifat Allah di antara sekian banyak sifat Allah): tidak pernah mengantuk dan tidak pernah tidur.

Makna yang bisa dipetik dari nama yang mulia dan sifat-sifat ini antara lain Allah tidak sama dengan makhlukNya. Dia terus-menerus mengurus alam semesta dan tidak mungkin lengah terhadap setiap perbuatan hamba-Nya. Maka hanya kepada-Nyalah kita memohon pertolongan dan meminta perlindungan. Karena Dia tak pernah lelah dan tidak pernah istirahat.

2. Keagungannya melebihi langit dan bumi

Nabi Muhammad saw. mengabarkan kepada kita, “Tidaklah Allah menciptakan langit dan bumi melebihi keagungan Ayat Kursi.”  

3. Bacaan Ayat Kursi untuk perlindungan pada pagi dan sore

Rasulullah saw membiasakan zikir pagi dan sore dengan beberapa zikir, salah satunya dengan bacaan Ayat Kursi. Ayat Kursi juga punya khasiat untuk mencegah kejahatan sihir, santet dan guna-guna.

4. Perlindungan dari setan

Abu Hurairah berkata, “Rasulullah menugaskan kepadaku untuk menjaga zakat di bulan Ramadhan. Kemudian seseorang datang kepadaku dan mencuri dari makanan (zakat) ….” Di bagian akhir hadits ini, pencuri itu berkata, ”Bila engkau hendak tidur, maka bacalah ‘Ayat Kursi’ karena penjagaan dari Allah akan terus bersamamu dan setan tidak akan mendekatimu sampai Subuh.” Kemudian Nabi berkata, “Ia telah berkata benar kepadamu, walau ia pendusta. Ia adalah setan.” (HR al-Bukhari no. 2311].

5. Bacaan Ayat Kursi perlindungan sebelum tidur

Rasul saw. bersabda, “Apabila engkau mendatangi tempat tidur (di malam hari), bacalah Ayat Kursi, niscaya Allah akan senantiasa menjagamu dan setan tidak akan mendekatimu hingga waktu pagi” (HR. Al-Bukhari).

Reporter: Oki Aryono
Editor: Muhammad Nashir

Like this article?

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on WhatsApp
Share on Telegram

Leave a comment