Tadabbur Ayat Yaa Ayyuhannaas: Surat An Nisa Ayat 174-175

Tadabbur Ayat Yaa Ayyuhannaas: Surat An Nisa Ayat 174-175

Tadabbur Ayat Yaa Ayyuhannaas Surat An Nisa Ayat 174-175
Al quranul karim

Suaramuslim.net – Saudaraku generasi muslim yang positif, Al Quran diturunkan Allah bukan hanya untuk orang Islam, tapi kepada seluruh manusia. Di dalam Al Quran banyak ayat yang mengajak manusia, menyeru seluruh umat, yang diawali dengan “yaa ayyuhannnaas.”

Kali ini kita sampai pada surat An-Nisa ayat 174-175, yang diawali dengan “yaa ayyuhannaas” berikut ini:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُم بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا [174]
فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا [175]

“Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu, dan telah Kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang (Al-Quran). Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan berpegang teguh kepada-Nya, pasti Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat yang besar dari-Nya dan limpahan karunia-Nya. Dan menunjuki mereka kepada jalan yang lurus (untuk sampai) kepada-Nya.”

Kandungan Ayat

1. Ayat ini adalah seruan untuk seluruh manusia tanpa pandang agama, suku, ras, warna kulit dan bangsa.

2. Telah datang kepada kita “burhan” (bukti kebenaran) dari Allah, Rabb kita.

3. Bukti kebenaran Islam itu adalah dalil-dalil yang bersumber dari Al Quran dan hadis, dan juga dalil-dalil dari akal kita tentang kebenaran itu.

4. Bukti kebenaran itu juga ada pada ayat-ayat (tanda-tanda) kebesaran Allah yang ada dalam diri kita dan juga yang ada pada alam semesta ini, “Kami akan memperlihatkan kepada mereka ayat-ayat (tanda-tanda kekuasaan) Kami di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al Quran itu adalah benar.”(QS Asy-Syuura: 53).

5. Burhan (bukti kebenaran) itu juga ada pada diri Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam dengan segala kelebihan dan mukjizat-mukjizatnya.

6. Kebenaran itu dari Tuhan (Rabb) kita, Allah.

7. Kebenaran ini adalah kebenaran yang sangat agung karena datangnya dari Rabb kita yang Maha Mengetahui akan kemaslahatan kita semua di dunia dan di akhirat.

8. Allah telah menurunkan kepada kita nur (cahaya) yang terang benderang yaitu Al Quran.

9. Al Quran adalah kitab suci yang penuh dengan segala kebaikan dan berkah.

10. Di dalam Al Quran terdapat berbagai macam ilmu, kisah-kisah yang benar, nasehat, perintah untuk berbuat baik, larangan dari perbuatan buruk dan berbagai macam pelajaran lainnya yang sangat berharga dan perlu kita pelajari.

11. Membaca satu huruf dari Al Quran diberi pahala satu kebaikan dan dilipatgandakan sampai sepuluh kali lipat.

12. Manusia akan selalu berada dalam kegelapan apabila tidak menjadikan Al Quran sebagai penerangnya dan selalu berada dalam kesengsaraan apabila tidak mengambil kebaikannya.

13. Al Quran adalah kitab sumber kesuksesan, kebahagiaan dan keselamatan dunia akhirat.

14. Dalam menyikapi Al Quran manusia terbagi menjadi dua:
a) Beriman dan berpegang teguh.
b) Tidak beriman dan tidak berpegang teguh.

15. Orang yang beriman kepada Allah dan berpegang teguh kepada Al Quran adalah orang yang beruntung dan sukses di dunia dan di akhirat.

16. Allah mencurahkan rahmat dan karunia-Nya kepada mereka dengan memberikan kemudahan untuk berbuat baik, melipatgandakan pahala dan menyelamatkan mereka dari segala yang mencelakakan.

17. Allah menunjuki mereka jalan yang lurus dan memberi ilmu serta memudahkan mereka untuk mengamalkannya sehingga bisa sampai ke taman-taman surga di akhirat.

18. Adapun orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak berpegang kepada Al Quran maka mereka tidak mendapatkan rahmat dan karunia dari Allah, bahkan Allah membiarkan mereka terlantar sehingga tidak mendapatkan hidayah bahkan tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh sebagai akibat dari keengganan mereka untuk beriman, merekalah orang yang merugi di dunia dan di akhirat.

19. Hendaklah kita selalu berupaya menjadi orang beriman dengan keimanan yang sebenarnya agar kita sukses, bahagia dan selamat dunia akhirat.

Khadimul Qur’an/Pelayan Al-Qur’an
Abdullah Sholeh Hadrami

Like this article?

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on WhatsApp
Share on Telegram

Leave a comment