Gua Tsur: Tempat Persembunyian Rasulullah SAW

Jabal gua tsur

Suaramuslim.net – Salah satu tempat bersejarah yang terdapat di Kota Makkah adalah gua Tsur yang tingginya mencapai 458 meter dan berada di sebelah selatan Kota Makkah. Berikut ini kisah yang berkaitan dengan gua tsur.

Al Quran di Masa Abu Bakar Ash Shiddiq

Al Quran di Masa Abu Bakar Ash Shiddiq

Suaramuslim.net – Sesudah Rasulullah SAW wafat, para sahabat baik Anshor maupun Muhajirin, sepakat mengangkat Abu Bakar menjadi Khalifah. Pada awal masa pemerintahannya banyak di antara orang-orang Islam yang belum kuat imannya. Terutama di Nejed dan Yaman banyak diantara mereka yang menjadi murtad dari agamanya, dan banyak pula yang menolak membayar zakat. Disamping itu ada pula […]