Hizbullah, Partai Islam, Instrumen Nabi untuk Menjadikan Islam Memimpin Negara (1)

Hizbullah, Partai Islam, Instrumen Nabi untuk Menjadikan Islam Memimpin Negara

Syariat Adalah Kewajiban untuk Dilaksanakan Umat Islam Keimanan dalam Islam tidak hanya sekadar meyakini keberadaan Sang Maha Pencipta alam semesta, yakni Allah SWT, yang Esa, tempat semua makhluk bergantung, tidak beranak dan diperanakkan, dan tiada ada yang menyamai kekuasaan-Nya. Tapi juga mewajibkan umat untuk menaati tuntunan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Salah besar jika hanya mengakui […]