Bagaimana Nabi Muhammad Berinfaq?

Bagaimana Nabi Muhammad Berinfaq

Suaramuslim.net – Judul sekaligus pertanyaan ini membuat penulis penasaran. Sebenarnya Rasulullah saw ketika berinfaq seperti apa ya? Mengingat beliau mendapat ghanimah begitu besar. Belum lagi hadiah dari rekan-rekan dari kabilah-kabilah yang lain yang telah masuk Islam. Daripada penasaran mungkin perlu menengok kembali beberapa kisah bagaimana beliau berinfaq. Seorang sahabat bernama Jabir bin Abdullah ra berkata, […]