Pendosa pun mesti bergembira dengan Ramadhan

Suaramuslim.net – Allah ‘Azza wa Jalla berfirman dalam surah Yunus ayat 58: ﻗُﻞْ ﺑِﻔَﻀْﻞِ ﺍﻟﻠّﻪِ ﻭَﺑِﺮَﺣْﻤَﺘِﻪِ ﻓَﺒِﺬَﻟِﻚَ ﻓَﻠْﻴَﻔْﺮَﺣُﻮﺍْ ﻫُﻮَ ﺧَﻴْﺮٌ ﻣِّﻤَّﺎ ﻳَﺠْﻤَﻌُﻮﻥَ “Katakanlah: ‘Dengan kurnia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.” Betapa banyak tafsiran ulama tentang karunia dan rahmat Allah […]

Fadhilah Bulan Ramadhan Bagi yang Berpuasa Ramadhan

Suaramuslim.net –Jika ada pepatah “Banyak jalan menuju Roma”, begitu halnya dengan surga. Ada pintu khusus untuk orang-orang yang berpuasa. Bagaimana surga untuk orang yang berpuasa? Surga adalah ganjaran bagi umat Islam yang melakukan banyak amal perbuatan baik dan mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta’ala. Allah telah menjanjikan pada umat Islam untuk masuk ke dalam surgaNya […]