Partai Setan Lupa Ayat, Partai Allah Ingat Ayat

Partai Setan Lupa Ayat, Partai Allah Ingat Ayat

Suaramuslim.net – Hizbullah (partai Allah) terulang dalam Al-Quran sebanyak tiga kali. Satu kali dalam surah Al-Maidah ayat 56. Dan dua kali dalam surah Al-Mujadalah ayat 22. Sementara Hizbusy syaithan (partai setan) terulang dalam Al-Quran sebanyak 2 kali. Kedua-duanya dalam surah al-Mujadalah ayat 19. Ayat tentang partai Allah dan partai setan baik dalam surah al-Maidah maupun […]