Mengenal Ragam Mazhab dalam Islam

Mengenal Ragam Madzhab dalam Islam

Suaramuslim.net – Sejumlah madzhab berkembang di tengah masyarakat Muslim. Tak hanya dalam fikih, madzhab juga bermunculan dalam teologi atau kalam. Apa saja yang tergolong madzhab fikih ataupun madzhab kalam? Berikut ulasannya.