Madinah di Masa Pemerintahan Abbasiyah (132-656 H/749-1258 M)

Madinah di Masa Pemerintahan Abbasiyah

Suaramuslim.net – Orang-orang Abbasiyah mengambil alih kekhalifahan dan terus memimpin hingga jatuhnya Bagdad di tangan bangsa Tatar. Sejarah kota Madinah pada masa pemerintahan Abbasiyah terbagi menjadi 3 fase: Fase keterkaitan dengan orang-orang Abbasiyah Fase pertama ini berlangsung dari tahun 132 H (749 M) hingga tahun 363 H (974 M). Pada waktu itu kota Madinah hidup […]

Konsep Kepemimpinan Khilafah Masa Kini

Konsep kepemimpinan Khilafah Masa Kini

Suaramuslim.net – Khilafah, Ada yang menganggap khilafah sebagai perkara yang yang menakutkan, namun ada juga yang menganggap khilafah adalah perkara yang wajib ditunaikan dan direalisasikan. Apa itu khilafah? dan bagaimana khilafah sesungguhnya?