Apakah Zakat Fitrah Perlu Didasari dengan Niat?

Apakah Zakat Fitrah Perlu Didasari dengan Niat

Suaramuslim.net – Salah satu amalan yang berkaitan erat dengan akhir bulan Ramadhan adalah zakat fitrah. Zakat fitrah adalah ibadah yang diwajibkan atas umat Islam pada waktu akhir bulan Ramadhan hingga sebelum shalat Idul Fitri. Bentuknya adalah satu Sha’ (sekitar 2,5 kg) makanan pokok yang diberikan kepada fakir miskin. Sebagaimana ibadah-ibadah mahdah lain, apakah zakat fitrah perlu […]

Menjadi Dahsyat dengan Niat

Menjadi Dahsyat dengan Niat

Suaramuslim.net – Niat bagi mukmin merupakan sesuatu hal yang sangat dahsyat. Kehadiran yang diterima atau tidaknya suatu amalan mukmin ialah begitu signifikan. Bahkan, dalam suatu riwayat –sebagaimana yang dimaksud dalam Kitab Umdatu al-Qāri – disebutkan bahwa niat orang mukmin itu lebih baik dari amalnya (HR Thabrani). Maksudnya, amal yang disertai niat adalah lebih baik daripada tidak. […]