Bagaimanakah dengan Ijazah Ramadhanmu?

Bagaimanakah dengan Ijazah Ramadhanmu

Suaramuslim.net – Ijazah berasal dari bahasa Arab ijazatan. Ajaza-yujizu-ijazatan-mujizun artinya dibolehkan atau bebas. Istilah ijazah dalam tradisi Islam berasal dari ungakapan istajaztuhu al-maa’ fa ajazani / aku meminta air padanya lalu ia memberiku. Maknanya ialah seorang murid meminta curahan ilmu dari gurunya maka gurunya memberi ilmu. Istilah serupa ialah syahadah. Syahada – yusyahidu – syahadatan […]

Raport Kehidupan

Cara Menghitung Raport Kehidupan (2)

Suaramuslim.net – Setiap orang pasti pernah mengalami jantung berdebar saat akan mengambil raport sekolah. Begitu juga saat Anda nanti akan menerima raport kehidupan. Seperti apa ulasannya, simak penjelasannya berikut ini.