Mengenai Zakat Profesi, Ini Pendapat Pakar Zakat Prof Didin Hafidhudin

Mengenai Zakat Profesi, Ini Pendapat Pakar Zakat Prof Didin Hafidhudin

Al-Irsyad sebagai salah satu ormas Islam tertua di Indonesia, berusaha untuk memberi pencerahan kepada umat Islam dalam menyikapi permasalahan zakat yang berkembang belakangan ini dengan menghadirkan pakar-pakar zakat Indonesia, seperti Prof. Didin Hafidhudin dan Dr. M. Yusuf Shodiq.