Memberantas Teror dengan Gotong Royong, Bukan Perpu atau Undang-Undang

Suaramuslim.net – Persoalan menjaga keamanan negeri ini sudah sangat jelas diperintahkan oleh Pembukaan UUD 1945 alinea keempat. “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan […]