Tanya Jawab Fikih Puasa, Benarkah Zakat Fitrah Itu 2.5 Kg?

Tanya Jawab Fikih Puasa, Benarkah Zakat Fitrah Itu 2.5 Kg?

Pengelolaan Zakat Masa Rasulullah Stabilkan Perekonomian Ummat
Beras, salah satu bahan pokok untuk pembayaran zakat.

Suaramuslim.net – Zakat merupakan salah satu rukun Islam ini hukumnya wajib bagi seorang Muslim. Bayi yang baru lahir pun sudah wajib mengeluarkan zakat, yaitu zakat fitrah. Sehingga sudah pasti orang yang tidak membayar zakat tidak memenuhi rukun Islam. Berikut ada satu pertanyaan dari masyarakat tentang zakat fitrah.

Tanya

Assalamualaikum Ust Junaidi, benarkah ukuran zakat fitrah itu 2,5 kg?

Jawab

Wa’alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh

بِسْـــــــــــمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْـــــــمِ

Pada dasarnya ukuran zakat fitrah adalah berdasarkan volume (liter) bukan berat (kg).

Satu sho’ = empat mud. Empat mud setara dengan volume makanan pokok dua genggaman penuh sepasang tangan.

Berikut pandangan berbagai mazhab Islam sebagaimana tertera dalam kitab Al Fiqh Al Islami Wa Adillatuhu.

Terdapat perbedaan dalam hal penentuan volume makanan pokok dan konversinya ke satuan berat (kg), antara lain:

1. Mazhab Maliki
Satu mud = 675 gram, maka satu sho’ sama dengan 2700 gram (2,7 kg).

2. Mazhab Syafi’i
Satu sho’ = 693 1/3 dirham = 2751 gram (2,75 kg).

3. Mazhab Hambali
Satu sho’ = 2,2 kg (2,176 gram)
Dengan perincian sebagai berikut;
1 sho’ = 4 mud atau 5 1/3 Ritl Baghdad
1 Ritl Bagdad = 408 Gram
1 mud = 1 1/3 Ritl Baghdad
1 mud = 1 1/3 x 408 = 544 gram
Jadi 1 sho’ = 4 x 544 gram = 2176 Gr = 2,176 Kg (dibulatkan 2,5 Kg).

4. Mazhab Hanafi
1 sho’ = 3,8 kg

So, dalam prakteknya di negeri kita konversi zakat fitrah berupa beras sebanyak 1 sho’ dibulatkan 2,7 kg atau 2,5 kg utk mengambil “midpoint” (pertengahan) antara pendapat yang menyatakan beratnya di atas 2,7-3 kg bahkan lebih, dengan berat yang menyatakan lebih ringan dari itu yaitu 2,2 kg.

Kesimpulannya apabila zakat fitrah dikeluarkan, minimal untuk per jiwa seberat 2,2 kg tetap sah, apalagi 2,5 kg, 2,7 kg bahkan 3,5-3,8 kg lebih baik.

Wallahu A’lam

Like this article?

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on WhatsApp
Share on Telegram

Leave a comment