Abu Hanifah dan Masyhurnya Ilmu Atha’ bin Abi Rabah

Abu Hanifah dan Masyhurnya Ilmu Atha’ bin Abi Rabah

Suaramuslim.net – Kisah-kisah Nabi, sahabat Nabi, tabi’in dan tabiut tabi’in banyak mengajarkan kita bagaimana menjadi orang yang lebih baik lagi dalam menjalani hidup. Seperti kisah yang diceritakan oleh Abu Hanifah ketika melaksanakan tahallul untuk menyempurnakan ibadah umrahnya. Abu Hanifah adalah seorang Tabi’in (generasi setelah sahabat Nabi). Ia memiliki nama Nu’man bin Tsabit bin Zuta bin […]

Atha’ bin Abi Rabah dan Muru’ah Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik

Atha’ bin Abi Rabah dan Muru’ah Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik

Suaramuslim.net – Atha Bin Abi Rabah merupakan seorang ulama di zaman khalifah Sulaiman bin Abdul Malik, anak dari Abdul Malik bin Marwan. Sulaiman bin Abdul Malik merupakan khalifah yang adil dan mencintai para ulama. Di zaman itu, kerajaan Umayyah semakin luas. Pada saat musim haji, dia mengeluarkan aturan bahwa tidak diperbolehkan seorang ulama pun mengeluarkan […]

Atha’ bin Abi Rabah dan Terguncangnya Istana Khalifah Hisyam bin Abdul Malik

Atha’ bin Abi Rabah dan Terguncangnya Istana Khalifah Hisyam bin Abdul Malik

Suaramuslim.net – Di zaman Umayyah, ketika khalifah Sulaiman bin Abdul Malik meninggal dunia, beliau digantikan oleh adiknya Hisyam bin Abdul Malik. Pada saat Hisyam menjadi khalifah, beliau meminta kerabatnya untuk menginformasikan orang-orang yang sebelumnya berhubungan dengan Sulaiman bin Abdul Malik. Dan kesalehan Sulaiman yang mencintai ulama juga diketahui oleh adiknya. Atha’ yang menjadi Mufti (penasehat) […]