Dakwah Rasulullah di Makkah

Dakwah Rasululloh di Makkah

Sebelum datang Islam, Orang Arab menyembah berhala, membunuh anak laki-laki, mengubur hidup-hidup anak perempuan, saling membunuh, berzina, suka minuman keras, tidak menghormati tetangga. Ketika Rasulullah saw mengajak mereka menyembah Allah swt, maka berbaliklah rasa cinta dan hormat mereka kepada Nabi menjadi kemarahan.