Falsafah Ajaran KH. Ahmad Dahlan (2)

Falsafah Ajaran KH. Ahmad Dahlan

Lanjutan dari artikel “Falsafah Ajaran KH. Ahmad Dahlan (1)” Suaramuslim.net – Pelajaran pertama merupakan pokok sekaligus menjiwai butir-butir pelajaran selanjutnya. Juga pada tujuh falsafah pelajaran akan tampak kekhasan gerakan Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid pembaharu, yaitu menolak sikap taqlid buta. Fatwa Kyai Dahlan, “Kita manusia ini, hidup di dunia hanya sekali, untuk bertaruh. Sesudah mati, akan […]

Falsafah Ajaran KH. Ahmad Dahlan (1)

Falsafah Ajaran KH. Ahmad Dahlan

Suaramuslim.net – Buku ini merupakan karangan K.R.H. Hadjid yang berisi ikhtisar pelajaran yang beliau dapat selama belajar rutin enam tahun kepada Kyai Dahlan. Seperti apa yang tertera dalam mukadimah buku ini “Jadi genap enam tahun saya berkhidmat, berguru dan berteman dengan beliau. Dalam waktu enam tahun itu saya tidak mendapat ilmu apapun dari beliau yang […]