Riwayat Dusta

Riwayat Dusta

Suaramuslim.net – Khalifah al-Musta’shim pantas menyesali mengabaikan nasihat putra dan panglima perangnya ketika Nasirudin al-Thusi berkhianat padanya. Sang saintis istana Khalifah ini diam-diam bersekongkol dengan Hulagu Khan. Ia dan wazir al-Alqami membuka tabir cara masuk ke Baghdad. Alhasil, serbuan Tartar pada Februari pekan akhir pada 1258 berujung jatuhnya kekhalifahan. Bahkan ambruknya dunia pengetahuan akibat kengerian […]

Seperti Abbasiyah dan Umayyah

Seperti Abbasiyah dan Umayyah

Suaramuslim.net – Dua tahun berkuasa di Daulah Abbasiyah sejak 754 masehi, Abu Ja’far al-Mansyur mendapati pesaing singgasana kepemimpinan ummah. Di Jazirah,  Maghribi taklukkan keluarga Umayyah. Ia dapati berdirinya kekhilafahan tandingan. Didirikan sosok yang lolos dari persekusi maut pasukan Abbasiyah; nama sang pelolos yang akhirnya jadi khalifah Umayyah Andalusia itu bernama Abdur Rahman ad-Dakhil. Dua kekhilafahan […]

Islam dan Tibet: Terikat dalam Sejarah (Bagian 1)

Islam dan Tibet Terikat dalam Sejarah

Suaramuslim.net – Umat Islam telah menyebar ke penjuru dunia. Hampir tidak ada satu Negara yang tidak memiliki penduduk muslim, atau minimal dikunjungi oleh umat Islam. Tak terkecuali di Negara yang diklaim sebagai ‘Negeri berpenghuni dengan lokasi tertinggi di Bumi” ini, Tibet (ketinggian rata-rata tanahnya mencapai 4.900 meter di atas permukaan laut). Terdapat sejumlah kecil masyarakat […]