Dari Suhuf hingga Mushaf, inilah sejarah pengumpulan Al-Qur’an

Hafshah binti Umar, Penjaga Lembaran-lembaran Al Quran

Suaramuslim.net – Tahukah anda bahwa Al Quran pada zaman dahulu tidak seperti sekarang? Di masa Rasulullah tidak ada yang dibukukan termasuk Al Quran, dulunya Al Quran hanya dihafalkan, tidak didokumentasikan dalam bentuk tulisan atau suhuf. Dalam tahap awal pengumpulan Al Quran para sahabat tidak pernah pernah menuliskan ayat-ayat Al Quran, namun ingatan mereka sangat kuat […]

Hafshah binti Umar, Penjaga Lembaran-lembaran Qur’an

Hafshah binti Umar, Penjaga Lembaran-lembaran Al Quran

Suaramuslim.net – Ramadhan adalah bulan diturunkannya Al Quran sebagaimana firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 185. Penurunan Al Quran memang tidak sekaligus, melainkan berangsur selama 22 tahun 2 bulan dan 22 hari. Pada masa kekhalifahan Abu Bakar Ash-Shidiq, lembaran Al Quran dikumpulkan. Pada masa Utsman bin Affan, dibentuklah mushaf Al Quran yang kemudian diperbanyak hingga […]

Al Quran di Masa Abu Bakar Ash Shiddiq

Al Quran di Masa Abu Bakar Ash Shiddiq

Suaramuslim.net – Sesudah Rasulullah SAW wafat, para sahabat baik Anshor maupun Muhajirin, sepakat mengangkat Abu Bakar menjadi Khalifah. Pada awal masa pemerintahannya banyak di antara orang-orang Islam yang belum kuat imannya. Terutama di Nejed dan Yaman banyak diantara mereka yang menjadi murtad dari agamanya, dan banyak pula yang menolak membayar zakat. Disamping itu ada pula […]

Meneladani Kepemimpinan Utsman bin Affan

utsman bin affan

Suaramuslim.net – Utsman bin Affan adalah sahabat yang dermawan. Sahabat Rasulullah yang satu ini juga memiliki sisi kepemimpinan yang patut diteladani, berikut ulasannya.